Rett kompetanse for fremtidig vekst og utvikling i nord

Ledige stillinger

Rekruttering, prosjektledelse
og rådgivning

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med rekruttering av ledere, mellomledere og nøkkelpersonell.

I tillegg til rekruttering, jobber vi med prosjektledelse og rådgivning. Ofte handler prosjektene om realisering av et retningsvalg, der våre kunder skal sette i verk en nysatsning eller realisere noe nytt. Vi leder også nettverksprosjekter mellom ulike aktører. Vi bistår i tillegg inn mot bedriftsinterne prosesser som organisasjonsutvikling og strategiarbeid.

Les mer om våre tjenester
Daglig leder og partner

Tore Johnsen

Tore Johnsen har 30 års erfaring fra næringslivet, som salgssjef, daglig leder og nærmere 20 år som rådgiver.

Han har i Bedriftskompetanse AS, Yapril AS og Brikk AS Bedriftsutvikling jobbet særlig med nord-norske bedrifter. I denne perioden har han spesialisert seg innen lederrekruttering, samt jobbet aktivt med forretningsutvikling for store og små virksomheter.

Tore Johnsen

Tjenester

Vi bidrar til at din bedrift setter retning og sikrer rett kompetanse for fremtidig vekst og utvikling.

Rekruttering

  • Fullstendige rekrutteringsprosesser der vi følger kunden fra A-Å. Enten med eller uten aktivt søk etter kandidater (hodejakt)
  • Bistand til aktivt søk etter kandidater
  • Sluttvurdering av utvalgte finalekandidater
  • Testing og vurdering av kandidater
  • Bistand ved nedbemanning, karriereveiledning og coaching

Prosjektledelse og rådgivning

  • Prosjektledelse fra A-Å. Vi bistår deg om du har et utviklingsprosjekt som skal realiseres.
  • Ledelse av prosesser knyttet til organisasjonsutvikling (ledergruppe og/eller personalgruppe) og strategiarbeid.

Prosess

Engasjert og profesjonell rådgivning.

Rekruttering

Bli kjent med bedrift og problemstilling
Alle våre oppdrag starter med god gjennomgang av problemstilling og å bli kjent med virksomheten. Dette oppsummeres i en kravspesifikasjon.

Gjennomføring
Vi kjører en kombinasjon av aktivt søk (hodejakt) og digitalt søk (annonsering). I aktivt søk bruker vi verktøy som LinkedIn, eget nettverk og målrettet oppsøkende arbeid. I det digitale søket samarbeider vi med markedets eneste komplette og nøytrale mediekjøpsplattform Frantz. Kjøpsplattformen er skreddersydd forstillingsmarkedsføring og gir oss tilgang til alle digitale flater: sosiale medier, nettaviser (lokale, regionale og nasjonale) og andre seriøse nettsteder.

Ved vurdering benyttes anerkjente og kvalitetssikrede verktøy fra AON. Vi gjennomfører semistrukturerte intervjuer og 360 graders referansesamtaler. Deler av intervjuene gjennomføres som omvendt intervju, der søkeren stiller spørsmål til arbeidsgiveren. Ved behov kvalitetssikres kandidaters bakgrunn i samarbeid med Semac. Våre prosesser gjennomføres i nær dialog og samhandling med deg som kunde.

Resultat
Den rette kandidaten sikres gjennom en sammensatt vurdering. Vi ønsker at du som kunde skal være trygg på de ulike finalekandidatene og det endelige valget. Vår jobb er å sikre at du velger en kandidat som har rett kompetanse i dag og inn i fremtiden. Det er vårt bidrag til at du når dine vekstmål.

Prosjektledelse og rådgivning

Prosessbeskrivelse tilpasses din gitte utfordring.
Ta kontakt for uforpliktende og kostnadsfri samtale om dine ambisjoner.
Telefon: + 47 918 58 939.

Ledige stillinger

Aktivt søk (hodejakt)

Mange av våre oppdrag gjennomføres som aktive søk. Registrer deg derfor gjerne i vår kandidatbase, eller kontakt Tore Johnsen.

Referanser

Utvalgte kunder