Nordnorsk aktør innen leder- og styrerekruttering

Ledige stillinger

Rekruttering

Vi bistår bedrifter og organisasjoner med rekruttering av ledere, styrerepresentanter og nøkkelpersonell.

Les mer om våre tjenester

Tore Johnsen har over 30 års erfaring fra næringslivet, som salgssjef, daglig leder og mer enn 20 år som rådgiver.

Han har i Bedriftskompetanse AS, Yapril AS og Brikk AS Bedriftsutvikling jobbet særlig med nord-norske bedrifter. I denne perioden har han spesialisert seg innen lederrekruttering, og ansatt flere hundre ledere.

Tore Johnsen

Tjenester

Vi bidrar til at din bedrift sikrer rett kompetanse for fremtidig vekst og utvikling.

Rekruttering

  • Fullstendige rekrutteringsprosesser der vi følger kunden fra A-Å. Enten med eller uten aktivt søk etter kandidater (hodejakt)
  • Bistand til aktivt søk etter kandidater/styrekandidater
  • Sluttvurdering av utvalgte finalekandidater
  • Testing og vurdering av kandidater
  • Bistand ved nedbemanning, karriereveiledning og coaching

Prosess

Engasjert, troverdig og løsningsorientert

Rekruttering

Bli kjent med bedrift og problemstilling
Alle våre oppdrag starter med god gjennomgang av problemstilling og å bli kjent med virksomheten. Dette oppsummeres i en kravspesifikasjon.

Gjennomføring
Vi kjører en kombinasjon av aktivt søk (hodejakt) og digitalt søk (annonsering). I aktivt søk bruker vi verktøy som LinkedIn, eget nettverk og målrettet oppsøkende arbeid. I det digitale søket samarbeider vi med markedets eneste komplette og nøytrale mediekjøpsplattform Frantz. Kjøpsplattformen er skreddersydd forstillingsmarkedsføring og gir oss tilgang til alle digitale flater: sosiale medier, nettaviser (lokale, regionale og nasjonale) og andre seriøse nettsteder.

Ved vurdering benyttes anerkjente og kvalitetssikrede verktøy fra AON. Vi gjennomfører semistrukturerte intervjuer og 360 graders referansesamtaler. Deler av intervjuene gjennomføres som omvendt intervju, der søkeren stiller spørsmål til arbeidsgiveren. Ved behov kvalitetssikres kandidaters bakgrunn i samarbeid med Semac. Våre prosesser gjennomføres i nær dialog og samhandling med deg som kunde.

Resultat
Den rette kandidaten sikres gjennom en sammensatt vurdering. Vi ønsker at du som kunde skal være trygg på de ulike finalekandidatene og det endelige valget. Vår jobb er å sikre at du velger en kandidat som har rett kompetanse i dag og inn i fremtiden. Det er vårt bidrag til at du når dine vekstmål.

Ledige stillinger

Det er ingen annonserte stillinger for øyeblikket.

Aktivt søk (hodejakt)

Mange av våre oppdrag gjennomføres som aktive søk. Registrer deg derfor gjerne i vår kandidatbase, eller kontakt Tore Johnsen.

Referanser

Utvalgte kunder